ابوطالبی

دست نو شته های درسی ،عقیدتی، ورزشی

آشنایی با علایم اختصاری در حقوق


ا.ح.د                                                                                      اداره حقوقی دادگستری
ا.ح.ق.ق                                                                                 اداره حقوقی قوه قضائیه
ا.ا.ا.د.د.ن.ح.ک                                                 ادله و ابزار اثبات دعوا در نظم حقوقی کنونی
ق.ا                                                                        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.ا.ا.م                                                                                  قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.پ.ق.د                                                        قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ق.ا.ح                                                                                          قانون امور حِسبی
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا                                    قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ا.م.ح.ت                                          قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوّب ۱۳۱۴
قانون اصول محاکمات جزایی                                                                         ق.ا.م.ج
ق.آ.د.ک                                                       قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۷۸
ق.ق.آ.د.ک                                             قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوّب ۱۲۹۰
ق.آ.د.م                                                                               قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ق.آ.د.م                                                  قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوّب ۱۳۱۸
ق.آ.د.م.ف                                                                 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه
ق.ت                                                                                                 قانون تجارت
ق.ت.ا                                                                                   قانون تجارت الکترونیکی
ق.ت.د.ع.ا                                                       قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ث                                                                                 قانون ثبت اسناد و املاک
ق.ر.م.م                                                          قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۷۶
ق.ش.ح.ا                                                            قانون شورای حل اختلاف مصوّب ۱۳۸۷
ق.ع.ا                                                                                   قواعد عمومی اثبات دعوا
ق.م.ا                                                                     قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ق.م                                                                                                   قانون مدنی
ق.م.ف                                                                                      قانون مدنی فرانسه
ق.م.م                                                                                    قانون مسئولیت مدنی
ق.م مصر                                                                                      قانون مدنی مصر
ق.ن.ا.م.م                                      قانون نحوه ی اجرای محکومیّت های مالی مصوّب ۱۳۷۷
ل.آ.د.ت                                                                         لایحه ی آیین دادرسی تجاری
ل.آ.د.ک                                                                 لایحه ی آیین دادرسی کیفری جدید
ل.ق.م.ا.ج                                                                  لایحه قانون مجازات اسلامی جدید
م                                                                                                            میلادی
مس                                                                                                  مسئله فقهی
ن.ک                                                                                                    نگاه کنید
ن.ک.ش                                                                                    نگاه کنید به شماره
ن.ک.ص                                                                                 نگاه کنید به صفحه
ه.ش                                                                                           هجری شمسی
ه.ق                                                                                             هجری قمری
بی تا                                                                                              بدون تاریخ نشر
بی جا                                                                                             بدون محل نشر
بی نا                                                                                                         بی نام
پ                                                                                                              پاسخ
د.ع.ک                                                                                           دیوان عالی کشور
ج                                                                                                                 جلد
ر.ک                                                                                                     رجوع کنید
س                                                                                                              سوال
ش                                                                                                            شماره
ص                                                                                                            صفحه
صص                                                                                                        صفحات

 

تاریخ ارسال: شنبه 31 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 10:14 ب.ظ | نویسنده: حسن ابوطالبی | چاپ مطلب 0 نظر